Interim- en projectmanagement

 

 

 

 

 

 

 

 

"Van idee naar realiteit"

 

Als interim- en projectmanager bied ik mijn diensten aan in met name de sectoren onderwijs, welzijn en kinderopvang. Een van mijn uitgangspunten is om deze verschillende sectoren dichter bij elkaar te brengen. Mijn expertise ligt grotendeels daar waar deze sectoren elkaar overlappen en in het management van de kinderopvang. 

Ik ben bijvoorbeeld inzetbaar als projectmanager van een nog op te starten of bestaand Integraal Kindcentrum of als interimmanager in de kinderopvang.

Mijn managementstijl typeert zich als van een people manager, met een focus op geformuleerde doelstellingen en resultaten. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid door medewerkers wordt door mij gestimuleerd. Ik vind het belangrijk dat er zowel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling als voor de bedrijfsmatige gezondheid van de organisatie. Ik weet verbinding te leggen tussen het stategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Ik zet strategie om in heldere, toepasbare structuren.  

Ik creëer betrokkenheid en draagvlak. Samenbrengen is mijn talent!


Recent bij opdrachtgevers samengebracht en uitgevoerd: onderwijs en kindervang (Leiderdorp), werkzoekenden en werkgevers (Zuid-Holland), aanbod en markt (Rotterdam), beroepsonderwijs en praktijkopleiders (Haaglanden), medewerkers als team (Zuid-Holland), lokatie en dienstverlening (Alphen aan de Rijn), beroepsonderwijs en organisatie (Groene Hart), dienstverlening en klant.