Interesting personal View meeting

No.3

 

 

 

Karakterverandering: kan dat wel?

 

De interactieve lezing van Martijn Frijters

 

Werkplezier en effectiviteit zijn vaak verbonden. Mijn werk is het ondersteunen van leerprocessen in organisaties. Als leerprocessen echt slagen dan voelen mensen zich beter en staan ze krachtiger en gelukkiger in het werk. Dat streef ik na in mijn werk. 

Werken met overtuigingen

In veel teams en organisaties waarmee ik werk, merk ik hoezeer belemmerende overtuigingen mensen tegenhouden om hun leven en werk in vrijheid vorm te geven. Belemmerende patronen die we ontwikkelen zitten dikwijls diep, zijn hardnekkig. ‘Ik moet sterk zijn, mag geen fouten maken.’ ‘Ik wil aardig gevonden worden’. De afgelopen jaren heb ik als coach en begeleider van teams geholpen in het doorbreken van die belemmerende patronen. Daarbij ben ik steeds meer gebruik gaan maken van inzichten uit de neuropsychologie. Want de hersenen stellen wel degelijk voorwaarden aan succesvolle gedragsverandering. Ook ben ik steeds meer gaan bouwen op het al aanwezige talent. Ontwikkelen is gewoon leuker en makkelijker als je je kwaliteiten als vertrekpunt neemt.

De kracht van gedachten

In 2011 schreef ik het boek "De kracht van gedachten'. In dit boek over persoonlijke ontwikkeling reik ik motiverende achtergronden en concrete oefeningen aan om belemmerende overtuigingen aan te pakken. Daarmee kom je effectiever en met plezier in het werk te staan.

Ik ben opleid als ingenieur. Ik merk dat die achtergrond nog steeds doorwerkt in mijn aanpak. Ik houd ervan om te analyseren, en te begrijpen wat er gebeurt in de organisaties die ik ondersteun. En ik wil graag dat het werkt in de praktijk. Dat het wat oplevert. Een doelgerichte aanpak, daar geniet ik van.

 

Introductie op de lezing

In de IpV lezing  wil ik graag ingaan op de mogelijkheid tot leren en veranderen. Karakterverandering, kan dat wel? Bijna iedereen vindt dat je tot op hoge leeftijd kunt blijven leren. Maar hoe ver gaan die leerprocessen? Kun je je karakter nog veranderen? En welke voorwaarden stellen de hersenen aan persoonlijke ontwikkeling?  We onderzoeken enkele stellingen over de groeimindset, en de ontwikkelbaarheid van ons allemaal. 

Voor meer infomatie over de werkzaamheden van Martijn Frijters zie: www.dekrachtvangedachten.nl

                                                    

Ben jij een ondernemende manager of 

een managende ondernemer

en wil je deelnemen aan de

IpV meeting No.3? 


Datum: donderdag 13 november 2014

Tijd: 19:30 uur - 22:30 uur

Locatie: SKVR Beeldfabriek Rotterdam

Investering: 50 euro (excl. btw) per persoon

Neem iemand mee! 

Dan betaal je samen 90 euro (excl. btw)

Wil je reageren of je ervaring, bevindingen en ideeën delen, laat een bericht achter op het forum: