Interesting personal View meeting

No.2

                                

                           Van wens naar werkelijkheid: kan dat wel?

 

                    De interactieve lezing van Marinus Knoope

 

Marinus Knoope (1947), fysicus, hield zich jarenlang bezig met de vraag in hoeverre en op welke wijze de mens invloed heeft op zijn eigen levensomstandigheden. Hij werd gefascineerd door het natuurkundige verschijnsel dat werkelijkheid pas lijkt te ontstaan zodra ze wordt waargenomen.

In 1989 ontdekte hij de creatiespiraal, een verrassend eenvoudige heldere en praktisch bruikbare beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs de mens zijn eigen wensen realiseert. Van zijn gelijknamige boek De Creatiespiraal zijn inmiddels meer dan 135.000 exemplaren verkocht.

Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren. Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creeren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren. Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst, zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid. Marinus Knoope beschrijft deze weg in twaalf stappen.

Het tweede boek van Marinus Knoope de ontknooping is een antwoord op de vraag hoe van een negatieve in een positieve spiraal te komen! De ontknooping onthult de helende kracht en sturende rol van negatieve emoties in het functioneren van de scheppende mens. In het boek wordt duidelijk waarom het onderdrukken van die emotie tot stagnatie in onze creatieveprocessen leidt en wordt beschreven hoe je de stagnatie kunt verhelpen.


                                      

  

 

 

 

  
Van wens naar werkelijkheid: kan dat wel? 

  16 november 2014

Wil je reageren of je ervaring, bevindingen en ideeën delen, laat een bericht achter op het forum: