Eigenheid als Motor van Verandering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    -Ieders talent in één woord-

                                                                door: Kees Gabriëls


Er is iets vreemds in organisaties. Terwijl iedereen de logica snapt van ‘eigen kracht’, weet niemand hoe je een organisatie in concreto rond dit principe inricht. In de praktijk zie je dan ook vooral op standaardisatie en controle gerichte systemen en stijlen van leidinggeven. Tegelijkertijd blijkt dat juist deze systemen en stijlen niet meer werken. De wereld verandert er te snel voor. Nog meer regels, procedures, instructies en controles helpen niet, dat voelt iedereen inmiddels wel aan.

Kees Gabriëls denkt al jaren over dit onderwerp na, en heeft zelf als CEO bij een groot thuiswinkelbedrijf ervaren hoe het is om leiding te geven aan snelle verandering. Van postorder naar ecommerce. Hij ontwikkelde een integrale zienswijze die ervan uitgaat dat iedereen één uniek talent heeft maar niemand dat ten volle gebruikt. Hoe mobiliseer je dat bij de individuele medewerker? Hoe maak je dit tot hoeksteen van samenwerking in een team? Hoe richt je je management- en HR-instrumenten zo in dat mensen er groter van worden? Op die vragen geeft Kees antwoord vanuit zijn inmiddels heel heldere visie ‘Talent + Energie = Verandering’. Bovendien laat Kees ons zien hoe we in vier stappen ons talent-in-één-woord kunnen benoemen, waarna we met elkaar onze eigen talenten-in-één-woord zullen vinden. De interactieve lezing van Kees is indringend en opgewekt tegelijk. Hij raakt, zet gegarandeerd aan tot denken én geeft tal van tips voor directe toepassing in de praktijk. Er zal ook volop gelegenheid zijn voor vragen en uitwisseling van gedachten.


Kees Gabriëls is mede-eigenaar van Veranderpit ‘Talent + Energie = Verandering’, een bureau voor organisatieverandering. Hij is auteur van ‘de Talentmanager. Een integrale visie op nieuw leiderschap in 119 inspirerende bulletins’ en mede-auteur van ‘Handboek voor Talent’. Zijn boeken zijn meer dan 10.000 keer verkocht, hij is een veelgevraagd spreker en begeleidt met zijn team van veranderbegeleiders in vele bedrijfstakken organisatieveranderingen. Zijn missie daarbij is Talentbedrijven te creëren.